Participatie en Schoon – Gemeente Den Haag

/Participatie en Schoon – Gemeente Den Haag
Participatie en Schoon – Gemeente Den Haag2017-10-13T15:21:04+00:00

Project Description

Hoe stel je een breed gedragen visie en strategie op over participatie en schoon? Wat gebeurt er allemaal al op het gebied van participatie in de openbare ruimte en kan er meer onderlinge samenhang gecreëerd worden? In hoeverre moet je  als gemeente  participatie stimuleren?

Onder de naam ‘Operatie Schoon’ zet de gemeente Den Haag diverse middelen in om nog beter te scoren op het gebied van het gebied van schoon. Zo zet men meer buurtserviceteams in, plaatst men extra ondergrondse vuilcontainers en wordt handhaving geïntensiveerd.
PLANTERRA adviseert de gemeente bij het uitwerken van het Operatie Schoon-speerpunt ‘samen met bewoners en bedrijven’. Want het schoonmaken en -houden van de stad is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Doel van het speerpunt is dat bewoners en bedrijven gestimuleerd worden zich actief in te zetten voor een schoner Den Haag.

Om dit te bereiken stelt PLANTERRA samen met de gemeente het plan van aanpak ‘participatie en schoon’ op. In het plan van aanpak worden onder andere de ambities en strategieën geformuleerd. Naast het plan van aanpak komt er een ‘gereedschapskist’, bestaande uit diverse participatie-instrumenten. Het gaat om een gemeentebrede inventarisatie van participatieprojecten, een gids met de meest inspirerende projecten en een handvat voor het ‘boeien en binden’ van bewoners en bedrijven. De gereedschapskist laat zien wat er allemaal al in Den Haag gebeurt, waar de energiepunten zitten en hoe die energie het beste benut kan worden. Het plan van aanpak en de gereedschapskist worden vervolgens getoetst in de meest vervuilende plekken van Den Haag, de hotspots. Want juist deze plekken hebben een negatief effect op de schoonheidsbeleving van de bewoners.

Adviseurs