Parkmanagement Vathorst – ISS Landscaping

/Parkmanagement Vathorst – ISS Landscaping
Parkmanagement Vathorst – ISS Landscaping2017-10-13T16:08:56+00:00

Project Description

Waar valt of staat een goed parkmanagement bij? Hoe verleid ik de opdrachtgever met een plan van aanpak en communicatieplan?

Het Amersfoortse Bedrijvenpark Vathorst zocht een parkmanagementorganisatie. ISS Landscaping Services is, naast enkele andere partijen, benaderd voor het doen van een offerte. ISS heeft PLANTERRA gevraagd om te ondersteunen bij het schrijven van het plan van aanpak en het communicatieplan.

Het plan van aanpak is geschreven op de rol van de beheerder, omdat deze bepalend is voor de uiteindelijke kwaliteit van het parkmanagement. De sleutelfiguren worden daarom allen persoonlijk voorgesteld.

Het plan beschrijft hoe de beheerder pro-actief communiceert over de kwaliteit van de openbare ruimte van het bedrijvenpark en de kwaliteit van de individuele bedrijventerreinen met behulp van kwaliteitsbeelden. Hij geeft via (in)formeel en (on)gevraagd overleg de cohesie tussen bedrijven, gebruikers en opdrachtgever daadwerkelijk vorm. Hij houdt controle op het eigen onderhoudswerk, maar schouwt ook regelmatig met de gebruikers en opdrachtgever. In het eerste jaar laat ISS de kwaliteit daarnaast ook nog controleren door een externe partij om zo de kwaliteit te kunnen borgen. Alle bedrijven krijgen een informatiefolder met de contactgegevens en afspraken, zoals kwaliteitsniveaus. Het parkmanagement is zo ingericht dat iedereen de beheerder gemakkelijk kan benaderen.

In het communicatieplan is in overzichtelijke vorm weergegeven hoe de contacten, beschreven in het plan van aanpak, en het voorgeschreven overleg vorm krijgen. Ook is met een voorbeeld een impressie gegeven van de informatiefolder.

Adviseurs

Cora