Parkmanagement De Buitenplaats – Gemeente Leusden

/Parkmanagement De Buitenplaats – Gemeente Leusden
Parkmanagement De Buitenplaats – Gemeente Leusden2017-10-13T15:18:42+00:00

Project Description

Welke meerwaarde biedt parkmanagement op een nieuw kantorenpark? Wat is een geschikte organisatievorm? Past de organisatie op een groeimodel?  Hoe behoudt een kantorenpark de bijzondere kwaliteit?

De Buitenplaats maakt deel uit van bedrijvenontwikkeling ’t Spiegel en is een nieuwe kantorenlocatie met een groen, landgoedachtig karakter. Binnen deze groene, samenhangende inrichting is plaats voor circa 7 kantoorgebouwen. De gemeente Leusden ontwikkelt deze locatie. Parkmanagement is in de ogen van de gemeente belangrijk om de betrokkenheid van de ondernemers bij hun terrein te garanderen en de beoogde, hoogwaardige beeld- en groenkwaliteit te behouden. Aan PLANTERRA stelden zij daarom de bovenstaande vragen om tot invulling met het parkmanagement te komen. In deze tijd is daarbij niet alleen de eindsituatie van belang, maar was het advies ook gericht op een goede organisatie gedurende een eventueel langere ontwikkelperiode.

Parkmanagement moet een meerwaarde en voordelen opleveren zowel voor de gemeente als voor de ondernemer. De gemeente wil graag een bijzondere terreininrichting realiseren met een bijzondere en luxe sfeer. Dit is echter een inrichting die niet typerend is voor gemeentelijke groenareaal. Voor de (nog niet bekende) ondernemers is het van belang om zekerheid te hebben over de kosten, de kwaliteit van het terrein en de daarmee samenhangende vastgoedwaarde van de gebouwen. Vragen die daarbij beantwoord moesten worden,  zijn of het terrein privaat en afgesloten terrein wordt of dat de toegangsweg openbaar en voor een ieder toegankelijk blijft. De eerste kreeg de voorkeur.

Voor het groen op het terrein lag een collectief eigendom voor de hand. Mandelig eigendom of een appartementsrecht bieden duidelijk juridische voordelen. Maar met een mogelijk lange ontwikkeltijd van het terrein zijn ze minder geschikt, omdat ze geen groeimodel mogelijk maken en daarmee veel onzekerheid aan de ondernemers geven. Het advies is daarom een coöperatieve vereniging op te richten, die als eigenaar van de collectieve grond de benodigde flexibiliteit wel biedt.

Vanuit de gegeven randvoorwaarden heeft PLANTERRA een advies geformuleerd over een passende parkmanagement-organisatie in de ontwikkelfase en in de eindsituatie, openbaar of privaat terrein, het toekomstig beheer en de kosten daarvan. In de verdere planvorming wordt dit advies juridisch verder uitgewerkt tot een daadwerkelijke organisatie, contracten en afspraken.

Adviseurs

Cora