Opleiding Participatie – gemeente Groningen

/Opleiding Participatie – gemeente Groningen
Opleiding Participatie – gemeente Groningen2017-10-31T13:35:02+00:00

Project Description

In hoeverre zijn we als gemeentelijke organisatie voldoende toegerust om goed met bewonersinitiatieven om te gaan? Waar staan we nu eigenlijk m.b.t. participatie en waar willen we naartoe? Deze vragen waren voor de gemeente Groningen aanleiding voor het volgen van een opleiding participatie.

Om een antwoord te krijgen op deze vragen organiseerde PLANTERRA samen met de gemeente Groningen een ‘’Opleidingsdag Participatie’’. Op een inspirerende locatie is een groep van ongeveer 50 deelnemers vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen hiermee samen aan de slag gegaan.

Tijdens de opleidingsdag is door PLANTERRA een inleiding gegeven op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van participatie. Vervolgens hebben de deelnemers in diverse groepjes per stadsdeel alle Groningse participatie-initiatieven letterlijk in kaart gebracht. Er bleken al heel veel bewoners actief te zijn in Groningen!

Vervolgens is wederom in groepsverband voor een aantal verschillende thema’s stil gestaan bij de vragen: ‘waar staan we nu?’ en ‘waar willen we naartoe?’. Na een plenaire terugkoppeling vanuit de verschillende groepjes zijn uiteindelijk gezamenlijke verbeterpunten gedefinieerd en suggesties gedaan voor mogelijke vervolgstappen. Daarmee is de opleidingsdag een opstap naar het opstellen van concrete kaders voor participatie.

 

Adviseurs

Rick