Opgeruimd Breda – Gemeente Breda

/Opgeruimd Breda – Gemeente Breda
Opgeruimd Breda – Gemeente Breda2017-10-13T15:23:34+00:00

Project Description

Participatie staat volop in de belangstelling in Nederland. Of het nu komt door de bezuinigingen, een liberale wind of het toenemende geloof in eigen verantwoordelijkheid bij Nederlanders: De overheid treedt terug en neemt niet meer alle zorg op zich, dat geldt ook voor de openbare ruimte.

In dit kader heeft de afdeling Wijkzaken van de gemeente Breda een nieuwe aanpak opgezet om burgers te stimuleren zich actief in te zetten voor het beheer van de openbare ruimte: “Opgeruimd Breda”. Het biedt burgers de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leefomgeving. Bewoners, verenigingen, ondernemers en scholen kunnen bijvoorbeeld zelf een stuk groen in hun straat beheren of een opruimactie in de buurt op touw zetten. In ruil daarvoor krijgen zij van de gemeente een tegenprestatie in de vorm van punten, waarmee ze materialen kunnen aanschaffen of buurtactiviteiten organiseren. De aanpak gaat uit van tweezijdige overeenkomsten tussen burgers en de gemeente; ‘voor wat, hoort wat’ of ‘Wheelen en dealen’. Hiermee investeert Breda in de nieuwe relatie tussen burgers en overheid.

De afdeling Wijkzaken heeft PLANTERRA ingeschakeld om ‘Opgeruimd Breda’ tot een succes te maken. Door mee te denken over de strategie, organisatiestructuur en uitvoering heeft PLANTERRA ‘Opgeruimd Breda’ handen en voeten gegeven.

Tot nu toe zijn er meer dan 100 groenstroken geadopteerd en zijn diverse bewonersgroepen, scholen en bedrijven zelf aan de slag in de openbare ruimte.

Zie voor meer informatie ook www.opgeruimdbreda.nl.

Adviseurs