Project Description

Hoe richt je de openbare ruimte in zodat het minder zwerfafval aantrekt?

Haakse hoeken in parkeervakken, trappen, varkensruggetjes, smalle doorgangen en waaihoeken. Het zijn situaties die tot vervuiling van de openbare ruimte kunnen leiden, of de onderhoudbaarheid beperken. Ontwerpers zijn zich vaak onvoldoende bewust hoe hun ontwerp zwerfafval in de hand kan werken (noodzaak voor beheerbewust ontwerpen). Beheerders daarentegen zouden afwijkende inrichtingen meer gericht moeten beheren (noodzaak voor ontwerpbewust beheren).

Om problemen met zwerfafval op te lossen en te voorkomen in de toekomst heeft PLANTERRA in opdracht van de Stichting Nederland Schoon, AgentschapNL, de Koninklijke Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD) en het CROW de ‘Ontwerpwijzer Zwerfafval’ ontwikkeld. Dit is een kennisplatform en te bereiken op de site van ‘ Samenwerken aan een schoner Nederland‘. Het platform bestaat uit twee delen:

  • Een interactieve encyclopedie
  • De checklist

In de encyclopedie staan allerlei praktijksituaties op een rij: wat is het probleem en hoe kan de inrichting of het beheer worden verbeterd? Ontwerpers en beheerders kunnen in de encyclopedie reageren en oplossingen aandragen.

De checklist is een hulpmiddel voor ontwerpers en beheerders bij het ontwerpen van nieuwe openbare ruimte. Per type gebied krijgt de ontwerper een lijst met aandachtspunten voor het voorkomen van zwerfafval. Toepassing van deze interactieve lijst stelt de gebruikers in staat om te beoordelen in hoeverre er beheerbewust is ontworpen en ontwerpbewust kan worden beheerd.

In oktober 2011 verscheen het artikel ‘Zwerfafval is te voorkomen door een goed ontwerp’ in Stedelijk Interieur, waarin de Ontwerpwijzer centraal staat.

Adviseurs