Meerjarenraming KSP 2008 – Gemeente Lelystad

/Meerjarenraming KSP 2008 – Gemeente Lelystad
Meerjarenraming KSP 2008 – Gemeente Lelystad2017-10-13T16:48:06+00:00

Project Description

PLANTERRA schreef voor de gemeente Lelystad de “meerjarenraming KSP 2008”. Elke vijf jaar maakt de gemeente Lelystad een dergelijke meerjarenraming waarin zij onderzoeken of er voldoende geld gereserveerd is om de vastgestelde gewenste kwaliteit van de openbare ruimte langdurig te realiseren (2008-2037). De “meerjarenraming KSP 2008” fungeert als verantwoording naar het gemeentebestuur en de besteding van de ICL-gelden (een specifieke rijksuitkering voor Lelystad). De inhoud bestaat uit een vergelijking van de beschikbare financiële middelen (voorzieningen, algemene middelen, subsidies) met de te verwachten beheer- en onderhoudskosten. Deze kosten bestaan uit dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en een inrichtingscomponent boven op groot onderhoud (GO++).

Kern van deze nota is het beschikken over betrouwbare gegevens. Gegevens over te onderhouden arealen en kostenkengetallen voor het onderhoud aan verharding, groen, speelvoorzieningen, water, bruggen zijn daarom verzameld en geactualiseerd.

Adviseurs

Cora

Project Details