Marktverkenning ‘Leidraad Online’ – CROW

/Marktverkenning ‘Leidraad Online’ – CROW
Marktverkenning ‘Leidraad Online’ – CROW2017-10-13T15:42:50+00:00

Project Description

Hebben gemeenten behoefte aan een ‘Leidraad Online’: een landelijk kennisplatform met daarin eisen en richtlijnen over de inrichting van de openbare ruimte?

PLANTERRA voert in opdracht van CROW een marktverkenning onder 18 gemeenten en adviesbureaus uit naar de (on)mogelijkheden van een ‘Leidraad Online’. Mogelijke functies van de ‘Leidraad Online’ zijn het uitwisselen van handboeken en SPvE’s, een database met gestandaardiseerde inrichtingseisen en de functie om een handboek op maat samen te stellen en te actualiseren.

Zitten gemeenten en adviesbureaus hier op te wachten? Om dit uit te zoeken interviewt PLANTERRA beleidsmedewerkers, adviseurs en landschapsarchitecten van gemeenten en adviesbureaus. Tijdens de gesprekken wordt besproken hoe de organisatie eisen meegeeft aan partijen die de openbare ruimte (her)ontwikkelen, hoe de eisen worden getoetst en geactualiseerd en of er behoefte is aan een ‘Leidraad Online’.

Op basis van de conlusies kan CROW besluiten óf en in welke vorm de ‘Leidraad Online’ wordt ontwikkeld.

Adviseurs