Project Description

Een handboek of leidraad voor de inrichting voor de openbare ruimte is vaak als naslagwerk bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de regelgeving voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. In de praktijk blijkt echter vaak dat zo’n handboek meer vragen oproept dan dat het beantwoord. Hoe kan je toch duidelijkheid verschaffen in die wirwar van eisen en randvoorwaarden?

De gemeente Utrechtse Heuvelrug zat met dit probleem. Er was een handboek voor de Inrichting van de Openbare Ruimte, maar deze was ingewikkeld en onpraktisch, mede door de verschillende losse bijlagen. Hierdoor werd er in de praktijk niet efficiënt gebruik gemaakt van het handboek en ontstond er meer dan eens een mismatch tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Samen met PLANTERRA is ervoor gekozen de leidraad geheel door te lopen en de opzet ervan zo te wijzigen zodat er sneller en efficiënter gebruik van gemaakt kan worden. Daarbij is ook de inhoud van het handboek doorgenomen en gecontroleerd: deze is nu weer volledig actueel. PLANTERRA organiseerde een aantal werksessies met beleidsmedewerkers van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om te bekijken waar in de praktijk de knelpunten lagen.

Het resultaat is één handboek met een logische indeling, waarin snel naar een object gezocht kan worden met dito bijbehorende regelgeving. Zo zijn de eisen voor zowel de gemeentelijke organisatie als aannemers een stuk beter te vinden.

Adviseurs

CoraRick