Leer- en ontwikkeltraject Participatie – gemeente Hilversum

/Leer- en ontwikkeltraject Participatie – gemeente Hilversum
Leer- en ontwikkeltraject Participatie – gemeente Hilversum2018-10-11T17:16:35+00:00

Project Description

Meer samenwerken met bewoners, ondernemers en instellingen in de openbare ruimte. Participatie stimuleren. De bestuurlijke opgave is vaak ambitieus, maar biedt weinig houvast voor de uitvoerende diensten. Hoe ga je daar als gemeentelijke organisatie mee om? Welke kennis en vaardigheden zijn er nodig om de participatie-opgave te realiseren?

De gemeente Hilversum startte in samenwerking met PLANTERRA een leer- en ontwikkeltraject Participatie in de openbare ruimte. Met toezichthouders, beheerders, teamleiders, beleidsmedewerkers en buurtcoördinatoren ontdekten we welke kennis en competenties nodig zijn voor participatief en buurtgericht werken.

Vragen als ‘Wat levert participatie eigenlijk op? Wat is de rol van de gemeente? Welk doelen willen we ermee bereiken?’ kwamen aan bod in vier leerblokken. Ook een excursie naar andere gemeenten was onderdeel van een van deze leerblokken.

Daarnaast werden er drie typen pilots in gang gezet; ‘herinrichting’, ‘groen en afval’ en ‘ontmoeten’. Initiatieven van bewoners werden ondersteund in de praktijk en de gemeentelijke randvoorwaarden getest en verder aangescherpt. Denk aan het maken van een overeenkomst, het zorgen voor draagvlak in de buurt en de faciliterende rol van de gemeente.

Het resultaat is een organisatie die goed om weet te gaan met initiatieven uit de buurt. Dit is vastgelegd in een handreiking met uitgangspunten, taken en rollen, volgens de Hilversumse benadering. Daarnaast is een praktische vertaling gemaakt waarin per soort initiatief (klein groen, straatmeubilair of zwerfafval) de randvoorwaarden en processtappen op een rij staan. Dit wordt gebruikt door buurtcoördinatoren, toezichthouders en beheerders om bewoners zoveel mogelijk direct antwoord te kunnen geven of iets wel of niet kan.

hilversum-1

Adviseurs