Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte – Gemeente Heerde

/Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte – Gemeente Heerde
Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte – Gemeente Heerde2017-10-13T15:05:29+00:00

Project Description

Welke onderhoudskwaliteit heeft de openbare ruimte in de gemeente Heerde? Is deze kwaliteit vast te houden met de huidige middelen? Hoe kan de gemeente wijkgericht werken in de praktijk?

PLANTERRA begeleidde drie praktische bijeenkomsten waar medewerkers van de afdeling Ruimte gezamenlijk toewerkten naar een concreet product: een beeldenboekje, dat én bruikbaar is in het wijkgericht werken én in de eigen afdeling gebruikt kan worden

In de eerste bijeenkomst discussieerden de deelnemers over de onderdelen waarop de openbare ruimte beoordeeld moet worden, bijvoorbeeld wegen, zwerfvuil of typen groen. Communiceren met de bewoners in het kader van wijkgericht werken is een belangrijk uitgangspunt voor deze keuzes. PLANTERRA maakte met deze informatie en concept-boekje.

In de tweede bijeenkomst is met dit concept-beeldenboekje geoefend met het schouwen. Op deze praktische manier is beoordeeld of de foto’s en de teksten duidelijk zijn en of men hiermee kan bepalen welk onderhoudsniveau de buitenruimte heeft. De oefenschouwpunten geven meteen een goed beeld van de huidige kwaliteit.

In de derde bijeenkomst gingen we verder op basis van de uitkomsten van de schouw: Wat is huidige kwaliteit buiten? Wat is de gewenste kwaliteit? Is dit een reële kwaliteit? De discussie leidde uiteindelijk tot het formuleren van een haalbare ambitie met de huidige beschikbare middelen, waarbij de accenten wel verschuiven.

De drie bijeenkomsten samen vormden de inspiratie voor het rapport Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte, die PLANTERRA opstelde. Samen met het beeldenboekje is de visie als afronding van het project aan de raad toegelicht en aangeboden en inmiddels ook vastgesteld.

Adviseurs

Cora