Kwaliteitsplan Openbare Ruimte – Gemeente Uithoorn

/Kwaliteitsplan Openbare Ruimte – Gemeente Uithoorn
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte – Gemeente Uithoorn2017-10-13T15:09:28+00:00

Project Description

Hoe draagt de buitenruimte bij aan de identiteit van de gemeente Uithoorn? Hoeveel speelplekken moeten er komen in de woonbuurten? Hoe schoon moet het bedrijventerrein zijn?

De gemeente Uithoorn legde deze keuzes vast in het ‘Kwaliteitsplan Openbare Ruimte’. Het oorspronkelijke idee voor 2 beleidsplannen, een beeldkwaliteitsplan en een beheerkwaliteitsplan, werd opzij gezet om voor één integraal plan te kiezen. Het kwaliteitsplan heeft als doel om samenhang te bieden, zowel naar functie, beeld en beheer. Veel gemeentelijk beleid heeft immers raakvlakken met de openbare ruimte; verkeer, spelen, natuur, etc.

Het uitgangspunt van de gemaakte keuzes is overal een basiskwaliteit (geen ergernissen) te bieden, met behoud van het eigen karakter. Voor de openbare buitenruimte zijn twee thema’s richtinggevend; “Verblijven en ontmoeten” in woonwijken, parken en centrumgebieden en “Bereikbaarheid en toegankelijkheid” voor bedrijventerreinen, buitengebied en hoofdinfrastructuur. Voor woonwijken betekent thema bijvoorbeeld dat de gemeente streeft naar een openbare ruimte waar wat te beleven valt en die meer biedt dan de mogelijkheid om van A naar B te gaan. Uitvoering van de scenario’s vindt plaats via de reguliere uitvoeringsplannen van alle beleidsplannen. In de bijlage van het plan zijn kosten berekend en is een betaalbaarheid getoetst.

De kwaliteiten zijn verbeeld in twee ‘kwaliteitswaaiers’. Eén voor inrichting en één voor beheer en onderhoud. Voor elk van de gebieden zijn verschillende keuzes gemaakt. Communicatie was belangrijk. Op diverse momenten is meegedacht door bewoners en maatschappelijke organisaties.

Adviseurs

MartinCora