Kwaliteitshandboek – Gemeente Steenwijkerland

/Kwaliteitshandboek – Gemeente Steenwijkerland
Kwaliteitshandboek – Gemeente Steenwijkerland2017-10-13T16:35:10+00:00

Project Description

Wat is ‘typisch Steenwijkerland’? Hoe vang je dat in beelden? Hoe werkt een kwaliteitshandboek in de praktijk?

Steenwijkerland heeft een Integrale Visie Openbare Ruimte vastgesteld. Hierin zijn de wensbeelden van bijvoorbeeld woonwijken, bedrijventerreinen  en recreatieve gebieden geformuleerd. Ook zijn belangrijke uitgangspunten voor de manier van werken aangegeven: kwaliteitsgericht, met aandacht voor de wensen van bewoners, projectmatig en integraal.

Maar wat betekent dat voor de onderhoudskwaliteit in de praktijk? Wat is de richtlijn voor het werk buiten op straat? PLANTERRA ontwikkelde daartoe een kwaliteitshandboek op maat, met volop herkenbare foto’s van kernen als Giethoorn en Blokzijl en speciale maatlatten voor bruggen, oevers en beschoeiingen. Dat deden we in nauwe samenwerking met beheerders, die zo ook vertrouwd raakten met de visie en het werken met beeldmaatlatten.

Het kwaliteitshandboek geeft invulling aan de term ‘goed beheer’ uit de visie én legt een stevige link naar de praktijk.

Adviseurs

CoraMarielle

Project Details

Categories: