Kennisextractie over schoon en burgerparticipatie – Agentschap NL

/Kennisextractie over schoon en burgerparticipatie – Agentschap NL
Kennisextractie over schoon en burgerparticipatie – Agentschap NL2017-10-11T16:37:37+00:00

Project Description

Hoe stimuleer en behoud je betrokkenheid van bewoners bij het schoonhouden van hun leefomgeving? Hoe ga je om met eigen initiatieven van bewoners?

In de afgelopen jaren is binnen het Gemeente Schoon-programma veel ervaring opgedaan met bewonersparticipatie in zwerfafvaltrajecten. In grote en kleine gemeenten is gepionierd; aanpakken zijn uitgeprobeerd en waar mogelijk verder ontwikkeld.

PLANTERRA bundelde ‘de lessen’ die dat heeft opgeleverd. Een van de lessen is dat kiezen voor een groeimodel zinvol is wanneer bewoners zelf komen met het plan om mee te beheren. Een andere les is dat de taakverdeling binnen de zwerfafvalaanpak prima door een gemeente bespreekbaar kan worden gemaakt, bijvoorbeeld in overleg met ondernemers.

Een bondige rapportage geeft aanwijzingen voor vraagstukken waar gemeenten mee te maken hebben, met tips voor de eigen praktijk. Daarnaast is van een serie ‘good practices’ een projectblad gemaakt, met daarin voorbeelden uit diverse gemeenten, zoals Zwolle en Beverwijk.

Adviseurs

Marielle