Kansgestuurd beheer in ‘s-Hertogenbosch

/Kansgestuurd beheer in ‘s-Hertogenbosch
Kansgestuurd beheer in ‘s-Hertogenbosch2018-04-24T13:46:06+00:00

Project Description

De beheerders hebben het tegenwoordig vaak over risicogestuurd beheer: beheer- en onderhoudsmaatregelen plannen op de plekken waar de risico’s rond veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid het grootst zijn. Maar bedienen de beheerders ook de kansen voor de stad? In het integrale uitvoeringsprogramma openbare ruimte (UPOR) van de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt een evenwichtige afweging gemaakt tussen risico’s én kansen die er in de Bossche openbare ruimte kunnen worden benut.

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in haar nieuwe Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte (BBOR) haar koers voor het beheer verlegd: beheer gaat niet (meer) alleen om een technische instand­houdings­opgave. De forse investeringen die de komende jaren zonder meer nodig zijn in de Bossche openbare ruimte, zijn een uitgelezen kans om de stad aan te passen aan de maatschappelijke, economische en klimatologische trends. De beheerders passen deze koerswijziging toe in hun integrale uitvoeringsprogramma (UPOR). In het UPOR plannen zij alle grote investeringen in de Bossche openbare ruimte. Zij laten zich daarbij niet alleen meer leiden door risico’s, budgetten en technische levensduren, maar kijken ook expliciet naar de kansen die er zijn. Kansen om de openbare ruimte aan te passen aan opgaven rond klimaatadaptatie, toegankelijkheid, toeristische kwaliteiten, ecologie, etc. Op deze manier wordt kansgestuurd beheer pas echt praktijk.