Interim Management – Gemeente Zwijndrecht

/Interim Management – Gemeente Zwijndrecht
Interim Management – Gemeente Zwijndrecht2017-10-13T16:42:38+00:00

Project Description

Binnen de Gemeente Zwijndrecht is hard en succesvol gewerkt aan een nieuwe organisatie. IBOR was hierbij voor de beheerafdeling een richtlijn. Vanuit PLANTERRA is ondersteuning verleend bij het IBOR beleid maar is er ook versterking geleverd door de inzet van een interim IBOR manager. Door de inzet van Leo Boonman werd het ‘normale’ managementwerk opgepakt met direct sturing op de IBOR doelstellingen.

Dit heeft er toe geleid dat bij vaststelling van het investeringsprogramma maar ook bij de planning van het (groot) onderhoud, intensief afstemming is gezocht tussen de beheerdisciplines. In het proces is naast de technische noodzaak, de behoefte vanuit de gebruiker bepalend geweest voor de planning en de manier van uitvoeren.

Het resultaat is een organisatie waarin de basisprocessen op orde zijn en IBOR een duidelijke plek heeft gekregen. De interimfunctie kan nu weer worden overgenomen door een vaste teamleider.

Adviseurs

Project Details

Skills Needed: