Project Description

Hoe kan je met beheerders en ontwerpers gezamenlijk optrekken om de hoeveelheid zwerfvuil in de openbare ruimte terug te dringen? Welke plekken zijn extra zwerfvuilgevoelig en waarom?

De openbare ruimte in Boxtel is in het algemeen voldoende schoon. Beplaade plekken zijn toch relatief gevoelig voor zwerfvuil. Op deze plekken is meer inzet nodig voor het halen van een goed resultaat. Dit is bijvoorbeeld zo rond scholen en in het centrum.

Naast meer inzet zou ook een aanpassing in de inrichting ook kunnne bijdragen aan het verminderen van zwerfvuil. Ontwerpers en beheerders vinden elkaar niet (altijd) vanzelfsprekend. PLANTERRA heeft daarom samen met beheerders en ontwerpers verbeteringen geformuleerd voor de de openbare ruimte om de zwerfvuilgevoeligheid te doen afnemen.

Op basis van schouwen zijn knelpunten en een scala aan ideeën voor oplossingen benoemd. Alle informatie is verwerkt in een excelbestand. In een volgende stap zijn keuzes gemaakt over wat wel en niet aan te pakken. Belangrijk is ook dat direct afspraken zijn gemaakt om actie te ondernemen.

Naast inhoudelijke ideeën, werkte de samenwerking tussen medewerkers van verschillende disciplines ook inspirerend om elkaar rond andere onderwerpen op te zoeken.

Adviseurs

Cora