Inrichting speellocaties openbare ruimte – Gemeente Westland

/Inrichting speellocaties openbare ruimte – Gemeente Westland
Inrichting speellocaties openbare ruimte – Gemeente Westland2017-10-11T16:41:13+00:00

Project Description

Hoe voorkom je de overlast van zwerfvuil? En hoe zorg je dat reiniging van de locaties minder intensief en gemakkelijker wordt?

De gemeente Westland heeft circa 235 speellocaties. In veel van deze speeltuinen is sprake van zwerfafval, doordat afval niet in de afvalbakken wordt gegooid. Veel van meldingen hebben te maken met overlast van jongeren. Dan gaat het om zwerfafval, maar ook om de algemene (geluids-)overlast.

Het project richtte zich in eerste instantie op de zwerfafvalproblematiek. Doel van het project is om het ontstaan van zwerfafval tegen te gaan en het gemakkelijker en minder arbeidsintensief maken van de reiniging. Op advies van PLANTERRA is breder gekeken om gelijktijdig ook oplossingen te kunnen vinden voor de overlast.

Vijf locaties zijn nauwkeurig geschouwd en geanalyseerd. Op basis hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd voor de inrichting van de speellocatie. In het algemeen gaan deze aanbevelingen over:

  • Herkenbare locaties met voldoende sociale controle.Vooral (toe)zicht op de locatie is van belang.
  • Integrale aanpak bij de herinrichting. Door de jaren heen zijn door aanpassingen de speellocaties lappendenkens geworden. Een betere, samenhangende en verzorgde inrichting heeft een positief effect op de gedragsbeinvloeding.
  • Participatie. Het betrekken van jongeren en omwonenden bij de herinrichting helpt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid te vergroten.

Adviseurs