Project Description

Hoe houd je een intensief bezocht park schoon?
Hoe benader je gebruikers van het park om mee te denken over het schoonhouden van het park? Kunnen we de hoeveelheid afval tegengaan? Kunnen we de manier waarop afval wordt aangeboden verbeteren? En hoe laat je zien dat niet alleen de gemeente een schoon park belangrijk vindt?

Het Westerpark is een populair park. Het gebruik is afgelopen jaren enorm toegenomen. Met het toegenomen gebruik is ook de hoeveelheid afval toegenomen. De schoonmaakploegen van de gemeente doen hun best om het park schoon te houden, maar wat is nog meer mogelijk?

Wie kan dit beter bedenken dan de gebruikers? Daarom organiseerde het stadsdeel samen met PLANTERRA een initiatievenmarkt om de mening van de gebruiker te peilen.

Tijdens deze initiatievenmarkt:

  • toonden initiatieven en organisaties uit de buurt zichzelf;
  • zijn ideeën opgehaald bij de bezoekers;
  • zijn ideeën direct uitgewerkt door een sneltekenaar;
  • zijn bewoners in gesprek gegaan met de wethouder;
  • zijn supporters voor het Westerpark schoon verzameld.

 

Adviseurs