Project Description

Hoe leer je als professional door verschillende brillen naar de openbare ruimte te kijken? Hoe kan je in multidisciplinaire projecten bijdragen aan het realiseren van verschillende (beleids)doelen?

PLANTERRA organiseerde een incompany training voor de adviseurs, elementmanagers en specialisten van de afdeling wijkzaken uit de gemeente Breda. De dag bestond uit presentaties over trends in de openbare ruimte, een integrale blik en het bepalen van een strategie. Met deze kennis zijn de deelnemers aan de slag gegaan met twee opdrachten.

Resultaat van de incompany training;

  • Het zien van het belang om breed naar de openbare ruimte te kijken. En zicht hebben op de belangen van andere disciplines, burgers en partners.
  • Het bewust zijn van de brede maatschappelijke context en ambities in het project. Vanuit de beheer en onderhoudsafdeling meedenken aan oplossingen op het vlak van (her)inrichting, stimuleren van gewenst en ander gebruik zoals sport, spel en evenementen. Maar ook aan samenwerkingsmogelijkheden met burgers, ondernemers en andere partners in de wijk (corporaties, scholen, politie, welzijn).
  • Het zien van  het belang om pro-actief te handelen in multidisciplinaire projecten en de mogelijkheid hierna te handelen. Planmatig en ruim van te voren keuzes maken t.a.v het combineren van werkzaamheden, beschikbare budgetten, prioriteiten en ruimte voor wensen van burgers.

Adviseurs

Karin