Project Description

Hoe krijg je IBOR-beleid op straat? Wat heeft een gemeentelijke organisatie nodig? Wat betekent kwaliteitsgericht te onderhouden en beheren in de dagelijkse praktijk?

In maart 2007 stelde de raad van Assen de ‘nota IBOR’ vast. Zij namen hiermee het besluit om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op omschreven kwaliteitsniveaus (basis en hoog) te gaan onderhouden. De Dienst Stadsbeheer stond daarmee voor de opgave om deze kwaliteiten ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Er is een projectgroep ‘implementatie IBOR’ gevormd. De projectleider Marleen Wielaert wordt in het hele proces ondersteund door Cora van Zwam van PLANTERRA.

De implementatie bestaat uit een veelheid van activiteiten, van het aanschaffen van software voor het verwerken van schouwresultaten, een format voor de rapportage van behaalde kwaliteiten in Maraps en Gemraps, het opleiden van 90 mensen, geven van presentaties etc.

De projectgroep is daarbij georganiseerd in vier deelprojecten: Werkprocessen, Schouwen, Opleidingen en Communicatie. In de projectgroep en bijbehorende werkgroepen is enthousiast aan de slag gegaan. Eind juni 2008 kan ze daarom als gepland de eerste fase afsluiten. De lijnorganisatie neemt het stokje over en wordt verantwoordelijk voor de verdere implementatie. De projectgroep blijft nog een jaar bestaan om inhoudelijke ondersteuning te geven.

Adviseurs

Cora