IBOR Bio Science Park Leiden – Gemeente Leiden

/IBOR Bio Science Park Leiden – Gemeente Leiden
IBOR Bio Science Park Leiden – Gemeente Leiden2017-10-13T14:50:54+00:00

Project Description

Het Bio Science Park in Leiden (gelegen ten westen van het centraal station) is een bijzonder gebied. Het park behoort tot de top 5 van de meest succesvolle scienceparken in Europa. Er zijn, naast de Universiteit Leiden en het LUMC, vele (internationale) bedrijven gevestigd. Grote delen van de openbare ruimte zijn dan ook semi-openbaar: toegankelijk voor iedereen, maar in eigendom en beheer van andere partijen dan de gemeente. Het is een gebied, dat continu in ontwikkeling is, waarvoor steeds plannen klaarliggen en waarop een hoge ambitie rust. Eenheid en samenhang in de uitstraling is van belang.

Leiden wil in het beheer het Bio Science Park kunnen sturen op kwaliteit en kosten volgens IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), en vervolgens afgewogen keuzes kunnen maken.

We gaan in op de vraag:

  • op welke wijze ondersteunt en versterkt het beheer en onderhoud de ambitie op het terrein? Met andere woorden, welke beheerorganisatie is passend bij het terrein?
  • welk onderhoudsniveau is hiervoor minimaal noodzakelijk?
  • welke kosten zijn daarmee gemoeid?

Uiteraard wordt toegewerkt naar een gedeelde ambitie van alle betrokken partijen.

Adviseurs

CoraJanneke