IBOR beleidskader – Gemeente Dalfsen

/IBOR beleidskader – Gemeente Dalfsen
IBOR beleidskader – Gemeente Dalfsen2017-10-11T14:38:00+00:00

Project Description

Hoe maak je een integrale afweging over de onderhoudskwaliteit, de bijbehorende kosten en de strategie om deze ambitiekwaliteit te bereiken? Welke keuzes in onderhoudskwaliteit zijn mogelijk tegen welke kosten? En hoe neem je wensen van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee?

Samen met de bewoners, beheerders en beleidsmedewerkers maakte PLANTERRA het IBOR beleidskader voor de gemeente Dalfsen.

Het ‘beleidskader Integraal beheer openbare ruimte’ geeft een lange termijn perspectief op het beheer. Het plan beschrijft de lijnen waarlangs de gemeente, samen met burgers en bedrijven, de komende jaren de openbare ruimte in stand wil houden en wil¬†ontwikkelen. Het kader geeft richting en prioriteiten binnen de grote hoeveelheid mogelijkheden. De gemeente Dalfsen beschikt over beheerplannen per discipline, zoals groen, verlichting en wegen. Dit beleidskader biedt het overkoepelende integratiekader voor deze plannen en de gewenste onderhoudskwaliteit per discipline.

Het globale stappenplan om te komen tot een gedragen IBOR beleidskalender:

  • ‘Beheer in beeld’ brengen; inzicht in het huidige areaal, beschikbare middelen, kosten en huidige beleidskaders
  • Organiseren van bijeenkomsten met bewoners om hun mening en wensen in beeld te krijgen
  • De wensen en kaders vertalen¬†in een visie per functiegebied en het opstellen van een strategie voor het toekomstige beheer van de openbare ruimte
  • Uitwerken van de wensen en strategie in het IBOR beleidskader

Adviseurs

Cora