Hoenderloo in eigen beheer – Gemeente Apeldoorn

/Hoenderloo in eigen beheer – Gemeente Apeldoorn
Hoenderloo in eigen beheer – Gemeente Apeldoorn2017-10-13T14:40:59+00:00

Project Description

Welke mogelijkheden zijn er voor bewoners om het groen in de wijk zelf te onderhouden, beheren en in te richten? Waar liggen de grenzen en wat zijn de risico’s van ‘eigen beheer’? Hoe werken bewoners en gemeente samen?

De Dorpsraad van Hoenderloo (gemeente Apeldoorn) gaat de komende twee jaar het beheer en onderhoud van het groen in hun dorp overnemen van de gemeente. Met uitzondering van inspectie en onderhoud van speeltoestellen worden alle werkzaamheden voor het dagelijks beheer van de openbare ruimte van de bebouwde kom van Hoenderloo overgedragen aan de Dorpsraad.

PLANTERRA hielp de gemeente Apeldoorn en de Dorpsraad van Hoenderloo bij het opstellen van een  beheerovereenkomst en een werkplan waarin zakelijke afspraken over de organisatie, de financiën en de uitgangspunten voor de werkzaamheden van het dagelijks beheer zijn opgenomen.

In de plannen staat onder andere beschreven welke werkzaamheden op welk moment in het dorp worden uitgevoerd. Hierbij is ook aangegeven welke kwaliteit- en serviceniveaus zullen worden gerealiseerd en welk budget de gemeente hiervoor aan de Dorpsraad overdraagt. Werkzaamheden van de gemeente ,van de Dorpsraad en eventuele vrijwilligersacties kunnen elkaar zo goed aanvullen.

Gedurende de looptijd  wordt gekeken welke onderdelen van het beheer van de openbare ruimte nog meer geschikt zijn om in gezamenlijkheid aan te pakken. Hierbij wordt gedacht aan (delen) van het groot onderhoud en herinrichtingsvraagstukken.

Adviseurs