Handboeken Vestingwerken Binnendieze – Gemeente ‘s-Hertogenbosch

/Handboeken Vestingwerken Binnendieze – Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Handboeken Vestingwerken Binnendieze – Gemeente ‘s-Hertogenbosch2017-10-13T14:41:11+00:00

Project Description

‘s-Hertogenbosch heeft met haar Vestingwerken en Binnendieze unieke historie te bieden. De Vestingwerken zijn al wandelend of fietsend te beleven. Dankzij de zorgvuldige renovatie van bastions en muren in de afgelopen decenia is het verdedigende karakter tot leven gekomen. De Binnendieze is een kilometerslange (grotendeels verkluisd) waterstelsel in de oude binnenstad en is alleen per boot toegankelijk.

Uniek in beide werken is de combinatie van de rijke historie, de recreatiefunctie voor toeristen, de nog steeds relevante verdedigingsfunctie voor water en de aanwezigheid van bijzondere flora en fauna, zoals beschermde mossen en vleermuizen etc. Belangrijke waarden die voor nu en in de toekomst behouden moeten blijven. Daarom heeft PLANTERRA voor de Vestingwerken en Binnendieze handboeken opgesteld, waarin de richtlijnen en uitgangspunten voor de inrichting, het gebruik en het beheer van de Vestingwerken en de Binnendieze is vastgelegd.

Het resultaat is twee handzame fotorijke handboeken, waarmee zowel de beleidsmedewerker, de beheerder als de ontwerper gemakkelijk mee uit de voeten kan.

De handboeken:

  • zijn richtinggevend en kunnen worden gebruikt als naslagwerk, achtergrondinformatie, toetsingskader en inspiratiebron;
  • beschrijven de normen en richtlijnen voor het beheer en onderhoud (gekwalificeerd naar wettelijke voorschrift, gemeentelijke richtlijn en aanbeveling);
  • maken onderscheid tussen beheercategorieën (zoals groen, water, verlichting, civieltechnische kunstwerken etc.) en plekken;
  • stimuleren integrale afstemming tussen de betrokken partijen (met name tussen de gemeentelijke afdelingen, maar ook met de waterschappen en specialistische werkgroepen e.d.).

Adviseurs

Janneke