Handboek openbare ruimte en zwerfafval – Stadsdeel Zuidoost / Gemeente Amsterdam

/Handboek openbare ruimte en zwerfafval – Stadsdeel Zuidoost / Gemeente Amsterdam
Handboek openbare ruimte en zwerfafval – Stadsdeel Zuidoost / Gemeente Amsterdam2017-10-11T16:42:28+00:00

Project Description

Hoe neem je bij de inrichting van de openbare ruimte maatregelen om zwerfafval te voorkomen? Kan je hiervoor inrichtingseisen opnemen in het handboek openbare ruimte?

Het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost gebruikt een handboek met inrichtingseisen voor de openbare ruimte. Samen met beheerders is PLANTERRA opzoek gegaan naar mogelijke aanpassingen in dit handboek zodat zwerfafval in de toekomst voorkomen kan worden.

De ontwerpwijzer voor zwerfafval vormde een leidraad. Voorbeelden van maatregelen zijn

  • het niet aanplanten van beplantingen waar zwerfvuil in blijft hangen op locaties als middenbermen.
  • zo min mogelijk beplanting op plekken die moeilijk bereikbaar zijn voor reinigers.

Het resultaat van het project zijn een serie concrete tekstvoorstellen voor het handboek, die bij een komende aanpassing worden ingebracht. Dit loopt van algemene aanbevelingen voor de hele openbare ruimte tot gedetailleerde uitwerkingen voor de toepassing van boomroosters.

Adviseurs

Cora