Groen in Beeld – Gemeente de Bilt

/Groen in Beeld – Gemeente de Bilt
Groen in Beeld – Gemeente de Bilt2017-10-13T10:45:05+00:00

Project Description

Samen met de bewoners, beheerders en beleidsmedewerkers voerde PLANTERRA het project “Groen in beeld” uit.

De centrale vragen bij het project zijn: Welke keuzes in onderhoudskwaliteit zijn mogelijk voor de kernen en de functiegebieden gezien de bezuinigingen op groen en reiniging? Wat willen gebruikers? En hoe gaan we de gekozen kwaliteit realiseren de komende 4 jaar?

Resultaat is een beeldkwaliteitplan met beelden en beschrijvingen van de kwaliteit die de gemeente De Bilt in de openbare ruimte nastreeft, binnen de gegeven (krappere) financiële kaders. Ook is voor de komende 4 jaar de strategie bepaald, waarbij ingezet wordt op het uitvoeren van de afgesproken beeldkwaliteit, omvormingen in het groen en participatie van bewoners.

Het globale stappenplan om te komen tot een gedragen beeldkwaliteitsplan:

  • Uitvoeren van een bewonersschouw
  • Een notitie met de huidige kwaliteit van de openbare ruimte
  • Werksessies met bewoners om hun wensen in beeld te krijgen
  • De wensen vertalen in scenario’s waaruit de gemeenteraad kiest
  • Uitwerken van het gekozen scenario in het Beeldkwaliteitplan Groen.

Adviseurs

Janneke