Project Description

Waar versterk je elkaar als regio gemeente, en ook in de eigen gelederen als het gaat om de extra aanpak van zwerfafval. Hoe sta je er nu voor? Welke ambities heb je en hoe geef je er invulling aan de komende jaren? En hoe faciliteert de Regio dit optimaal?

PLAN terra en Kwintes organiseerden een interactieve sessie om aan deze vragen inhoud te geven. Met behulp van deĀ  “Afvalfondsmatrix” werd op een gestructureerde wijze besproken wat de wensen en mogelijkheden zijn om de gemeente schoner te maken. Met dit instrument is de koers bepaald voor de extra aanpak van zwerfafval in de komende jaren. Met tientallen concrete voorbeeldprojecten is deze koers verder vormgeven.

Het resultaat? Afstemming, inspiratie, samenwerking en bouwstenen voor concrete plannen van aanpak voor de komende bestuursperiode, dat tevens kan dienen als verantwoording voor de besteding van de afvalfondsgelden.

Adviseurs