Gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte – Gemeente Alphen aan den Rijn

/Gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte – Gemeente Alphen aan den Rijn
Gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte – Gemeente Alphen aan den Rijn2017-10-13T14:49:12+00:00

Project Description

In Alphen aan den Rijn scheiden bewoners thuis hun afval voor recycling. Maar hoe zit het met afval uit de bakken op straat? Wat kan de gemeente hiermee doen met het oog op duurzaamheid en hoe kan men hierover communiceren?

Het afval uit afvalbakken in de openbare ruimte wordt in veel gemeenten als restafval ingezameld en verbrand. De gemeente Alphen aan den Rijn wil dit straatafval graag zo veel mogelijk recyclen. Hiermee voldoet de gemeente aan haar eigen beleid, dat bewoners stimuleert om afval te scheiden.  De huidige methode (verbranden) is daarom in deze studie vergeleken met gescheiden inzamelen en met nascheiden. Afgewogen zijn kosten, logistieke haalbaarheid, de te behalen hoeveelheid recyclebare fractie. Hiervoor zijn ervaringen en resultaten verzameld van praktijkvoorbeelden, zoals Huizen en Hoog Catharijne waar bakken staan met aparte inwerpopeningen voor bijvoorbeeld plastic en papier.

Voor Alphen lijkt de beste oplossing om de huidige gemengde inzameling te handhaven maar te kiezen voor nascheiding in plaats van verbranding. Dit is gemakkelijk te realiseren omdat het nauwelijks aanpassing vergt van de huidige werkwijze en ook in kosten vergelijkbaar is. Extra voordeel is dat nascheiden het terugwinnen van een groter aantal fracties mogelijk maakt, dan bij gescheiden inzamelen. Wel vraagt nascheiden (extra) communicatie naar de gebruikers van de openbare ruimte om de werkwijze uit te leggen. Aan de afvalbakken op straat is deze aanpak immers niet te zien. In het rapport staan een aantal ideeën om deze communicatie vorm te geven.

Adviseurs

Cora