Geef ze de (openbare) ruimte! – Gemeente Nijmegen

/Geef ze de (openbare) ruimte! – Gemeente Nijmegen
Geef ze de (openbare) ruimte! – Gemeente Nijmegen2017-10-13T14:47:29+00:00

Project Description

Wie doet wat in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte? De maatschappij verwacht een zo klein mogelijke overheid, die klantvriendelijk is en efficiënt omgaat met maatschappelijk geld. Hoe bepaal je hierin een strategie? PLANTERRA schreef met de gemeente Nijmegen het strategische kader voor de komende 10 jaar. Motto hierbij is: “geef ze de (openbare) ruimte!”

Zie ook: http://www.nvrd.nl/cms/streambin.aspx?documentid=13507

Nijmegen heeft in de afgelopen jaren met veel zichtbare successen gewerkt volgens de uitgangspunten van Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Zij werkt meer klantgericht en gebiedsgericht aan het beheer. Bewoners en ondernemers worden intensief betrokken en men stuurt steeds meer op basis van beeldgerichte kwaliteiten.
De nieuwe beleidsnota bouwt de Nijmeegse IBOR-successen verder uit en probeert antwoorden te vinden voor maatschappelijke vragen rond actief burgerschap, meer kostenbewustzijn, duurzaamheid en een terugtredende overheid.  Het Nijmeegse antwoord luidt “meer ruimte geven!”, vertaald naar 4 pijler:

  • gedifferentieerd beheer: ruimte geven aan bewuste differentiatie naar beheerniveaus, met daarbij het zogeheten ‘Marikenniveau’ als basisniveau;
  • participatie: meer ruimte voor burgers bij de voorbereiding, uitvoering en het beheer van openbare ruimte;
  • integraal werken: ruimte om in regie te gaan werken en de uit te besteden uitvoerende werkzaamheden in één integrale opdracht uit te zetten bij aannemers;
  • duurzaam beheer: meer ruimte voor een duurzamere inrichting en uitvoering van het onderhoud.

De Nijmeegse beleidsnota mag door de beoogde, vergaande veranderingen in de rolverdeling gerust baanbrekend worden genoemd. Kenmerk is dat de nota niet gedetailleerd vastlegt hoe de nieuwe rolverdeling eruit moet komen zien. Jan ter Wal, hoofd van de afdeling Stadsbeheer geeft aan: “Wij zien de nieuwe nota als een groeiproces, een zoektocht naar een andere manier van werken en een nieuwe rolverdeling tussen bewoners, ondernemers, uitvoerende partijen en de gemeente. We zullen daarin soms experimenteren en per stap bekijken hoe ver we kunnen gaan”.

Klik hier voor de nota.

Adviseurs