Gebruiks- en beheerplan Nijmegen Centrum – Gemeente Nijmegen

/Gebruiks- en beheerplan Nijmegen Centrum – Gemeente Nijmegen
Gebruiks- en beheerplan Nijmegen Centrum – Gemeente Nijmegen2017-10-13T14:54:50+00:00

Project Description

Een centrumgebied is dynamisch. Vele ambities, belangen en wensen komen er samen in de openbare ruimte. Nijmegen ziet haar centrumgebied als huiskamer van de stad, waar het fijn vertoeven is voor alle gebruikers, toeristen, forenzen, ondernemers én bewoners. In het gebruiks- en beheerplan Nijmegen Centrum komen we hieraan tegemoet door met Stadsbeheer de verbreding te zoeken met de afdelingen Economie & Toerisme en Wijkmanagement. In geen ander gebied dan het centrum komen de belangen en de noodzaak tot onderlinge afstemming sterker samen. Nijmegen gaat de nauwere samenwerking aan met dit gebruiks- en beheerplan.

De ondernemers- en bewonerswensen worden in beeld gebracht in wijkschouwen en bewonersavonden. Hen wordt gevraagd hun dagelijkse gebruik en beleving van hun woon- en werkomgeving in kaart te brengen. Aangevuld met een brede beleidsanalyse leidt dit tot 5 visiekaarten in het centrumgebied met de thema’s wonen en werken, feest in de stad, veiligheid, winkelen en toerisme.

Bovendien zijn enkele plekken benoemd waarvoor een integrale aanpak nodig is. Intensivering van beheer, sociale programma’s of investeringen op zichzelf leiden niet tot gewenste oplossingen. De analyse en maatregelen zijn voor deze plekken in beeld gebracht.

Dankzij de bredere aanpak hoeft de beheerder niet meer ‘hier ga ik niet over’ te zeggen over onderwerpen als leegstand, drugs- of uitgaansoverlast. Het zijn onderwerpen die effect hebben op de openbare ruimte en van invloed zijn op het gebruik en beleving van de binnenstad. Er wordt samengewerkt aan een prettige binnenstad!

Adviseurs

Janneke