Gebiedstrajecten zwerfafval / Gemeente Schoon – Gemeente Zeist

/Gebiedstrajecten zwerfafval / Gemeente Schoon – Gemeente Zeist
Gebiedstrajecten zwerfafval / Gemeente Schoon – Gemeente Zeist2017-10-13T15:59:36+00:00

Project Description

Waar te beginnen in het aanpakken van zwerfafval in een uitgaansgebied? Wat is de bestaande strategie en hoe kan die worden verbeterd? Hoe zet ik op een praktische manier maatschappelijke stages rond zwerfafval op?

In het centrum van Zeist ligt op een aantal plekken bovengemiddeld veel zwerfafval. Reden voor de gemeente om mee te doen aan het programma Gemeente Schoon van Agentschap NL.

In het eerste traject is een analyse gemaakt van zwerfafval in het uitgaanscentrum van Zeist. Een schouw op zondagmorgen liet in aanvulling op de reguliere doordeweekse monitoring zien dat het uitgaanspubliek inderdaad veel troep achterlaat. De balans is opgemaakt van alle inzet die er is om zwerfafval tegen te gaan, van de daadwerkelijke reiniging tot de communicatie over het onderwerp. Daarbij kwam vooral naar voren dat verschillende afdelingen binnen de gemeente Zeist anders aankijken tegen het functioneren van het centrum, en daarmee tegen het onderwerp zwerfafval. PLANTERRA deed suggesties ter verbetering.

In het tweede traject is gekeken hoe een aantal snoeproutes in Zeist kan worden aangepakt. Gekozen is door dat te doen via het opzetten van maatschappelijke stages rond zwerfafval. PLANTERRA bracht de benodigde partijen bij elkaar en zette aan tot actie. Daarbij is aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven in Zeist, zoals de NL-doet- dagen. Zo maken de stages een vliegende start!

Adviseurs

Marielle