Evaluatie Noorderpark – Margrietpark – Gemeente Hoogezand Sappemeer

/Evaluatie Noorderpark – Margrietpark – Gemeente Hoogezand Sappemeer
Evaluatie Noorderpark – Margrietpark – Gemeente Hoogezand Sappemeer2017-10-13T16:27:29+00:00

Project Description

Hoe betrek je de openbare ruimte bij herstructureringsplannen? Hoe kan de afdeling Stadsbeheer positie innemen bij een grote herstructurering?

De gemeente Hoogezand-Sappemeer werkte de afgelopen 10 jaar aan de herstructurering van de wijken Noorderpark en Margrietpark.  De oplevering van de vernieuwde openbare ruimte in de wijken riep bij de afdeling Stadsbeheer op punten twijfel op: is het wel beheerbaar genoeg, functioneert het nu zoals was voorgenomen?

PLANTERRA evalueerde daarom de kwaliteit van de openbare ruimte en de rol van de afdeling Stadsbeheer gedurende de herstructurering.

Een belangrijke conclusie is dat onvoldoende na is gedacht over wat men voor ogen had met de openbare ruimte. Er is veel gewerkt in deelprojecten, waardoor de openbare ruimte versnipperd is geraakt.

De afdeling Stadsbeheer hebben we concrete aanbevelingen gedaan voor het duidelijker behartigen van hun belangen, bijvoorbeeld door voortaan goede afspraken over tijdelijk beheer op papier te zetten.

Adviseurs

CoraMarielle