Evaluatie BOR – Gemeente Hattem

/Evaluatie BOR – Gemeente Hattem
Evaluatie BOR – Gemeente Hattem2017-10-13T15:04:47+00:00

Project Description

Welke kwaliteit is realiseerbaar met de beschikbare financiële middelen? Welke kwaliteit is wenselijk? Hoe kan de eenheid realisatie&beheer de gekozen kwaliteiten in de praktijk brengen?

In 2007 liet de gemeente Hattem een Kwaliteitsvisie Beheer Openbare Ruimte (BOR) opstellen. Dit rapport gaf inzicht in de onderhoudskwaliteit (heel en schoon) en de kosten van de openbare ruimte. De gemeenteraad besloot echter tot het handhaven van de status quo met een evaluatie na 2 jaar.

PLANTERRA ondersteunde in 2009 de gemeente bij deze evaluatie. Samen met eenheid Realisatie&Beheer brachten we de kwaliteit en kosten van wegen, groen en straatmeubilair opnieuw in beeld. De eenheid verzamelde de afgelopen twee jaar veel extra informatie en de begroting kreeg een nieuwe opzet. Hierdoor kon een beter onderbouwd voorstel aan de raad worden voorgelegd voor de te realiseren onderhoudskwaliteit en de bijbehorende financiële middelen voor de komende jaren. De raad heeft dit voorstel in juni 2009 vastgesteld.

Het bestuurlijk vaststellen van het evaluatierapport is maar één kant van de evaluatie. De verdere implementatie van het kwaliteitsgericht werken in de eenheid realisatie&beheer was het tweede doel. We stelden daarvoor samen met de buitendienst een Hattemse kwaliteitscatalogus samen en op basis daarvan tweemaal een schouw uitgevoerd. Deze implementatie heeft een vervolg gekregen in de advisering over de verdeling en uitvoering van het groenonderhoud door de eigen dienst en het werkvoorzieningschap.

Adviseurs

Cora