Een gewogen InfraPlan – Gemeente Goirle

/Een gewogen InfraPlan – Gemeente Goirle
Een gewogen InfraPlan – Gemeente Goirle2017-10-13T16:47:15+00:00

Project Description

Bezuinigingen… alle Nederlandse gemeenten worden momenteel gedwongen kritisch te kijken naar de uitgaven. Ook de beheerder wordt gevraagd hoe de uitgaven in de openbare ruimte kunnen worden teruggebracht. Doen we de dingen die echt noodzakelijk zijn? Wat kan minder? Wat kan nog wel even wachten? Wat valt er te verdienen als we de planning van grote investeringen in de openbare ruimte meer gaan spreiden in de tijd?

De gemeente Goirle ontwikkelde met de Infraplanmethodiek een nieuwe werkwijze voor het programmeren van reconstructies en groot onderhoudsprojecten in de openbare ruimte. Zij liet zich daarbij inspireren door PRIOR, de prioriteringsmethodiek, die PLANTERRA ontwikkelde en al eerder bij diverse gemeenten zoals Amsterdam Zuidoost en Lelystad en de provincie Noord-Brabant theeft toegepast. Kenmerk van PRIOR is dat er niet alleen naar technische criteria wordt gekeken bij het bepalen van de urgentie van een project; ook criteria voor het gebruik en de beleving van openbare ruimte, en maatschappelijke en bestuurlijke waarderingen worden meegewogen.

De nieuwe werkwijze duidt Goirle aan als ‘de Infraplanmethodiek’. Dit plan laat zien welke grote investeringen de komende jaren noodzakelijk zijn. Per project is inzichtelijk wat de aard en omvang van de problematiek is, wat de mogelijke aanpak inhoudt en welke kosten er mee gemoeid zijn. De Infraplanmethodiek is een waardevol en transparant instrument bij het invullen van de bezuinigingstaakstelling. Het laat direct zien wat de gevolgen van de planning zijn als er minder middelen beschikbaar zijn voor de grote projecten in de openbare ruimte. Hierdoor kan het bestuur betere beslissingen maken: de criteria voor de technische onderhoudsbehoefte, de inpassing in het vigerend beleid en de maatschappelijke en bestuurlijke voorkeuren laten zien dat er bewust wordt gekozen voor de projecten die Goirle echt belangrijk vindt.

De Infraplanmethodiek kwam tot stand in nauwe samenwerking met medewerkers van de afdeling Realisatie en Beheer. PLANTERRA toetste het rekenprogramma van de Infraplanmethodiek dat door de medewerkers zelf werd ontwikkeld, toegespitst op specifieke criteria en rekenformules voor de gemeente Goirle. PLANTERRA coachte de medewerkers hierbij, was penvoerder van de rapportage en verzorgde de presentatie aan het bestuur.

Adviseurs

Project Details