Project Description

Kan de vormgeving van afvalbakken bijdragen aan een positieve beleving en het stimuleren van gescheiden inzamelen van grondstoffen? Hoe zorg je dat de vormgeving herkenbaar is en toch passend bij het historische karakter zonder een pretpark effect te veroorzaken?

De plaatsen Muiden en Naarden hebben beiden een historische vesting als binnenstad. De Grondstoffen en Afvalstoffendienst Gooi en Vechtstraak (GAD) zoekt hier naar mogelijkheden om de gescheiden afvalinzameling ondergronds te brengen. Naast de ‘gewone’ zoektocht om plekken te vinden met voldoende ondergrondse en bovengrondse ruimte, speelt hier ook een vormgevingsvraag. Past een standaard vormgegeven afvalinzamelcontainer wel in deze historische vesting-omgeving? Samen met de gemeenten en de GAD stelde PLANTERRA een draaiboek op met een programma van eisen voor het ontwerp, een ontwerpopdracht, het maken van een prototype en onderzoek naar de beleving en gebruik van het prototype.

De nieuwe afvalcontainers moeten bewoners en andere gebruikers een positieve beleving geven van de container en haar directe omgeving. Ook hebben deze containers het doel om aan te zetten tot meer en beter scheiden van afval. De plek dient uit te stralen dat het een plek is waar grondstoffen worden ingezameld in plaats van het weggooien van afval. Onderdeel van het draaiboek is het onderzoeken naar de belevingen en evaluatie van het prototype.

Adviseurs

Cora