De Bilt – Snoeproute Groenhorst

/De Bilt – Snoeproute Groenhorst
De Bilt – Snoeproute Groenhorst2017-10-11T13:44:05+00:00

Project Description

Hoe werk je als gemeente structureel samen met scholen bij het aanpakken van snoeproutes? Hoe betrek je de leerlingen bij het schoonhouden van de omgeving? Hoe krijg je een objectief beeld van de mate van vervuiling van ‘de snoeproute’? En hoe krijg je een goed overzicht van in hoeverre de bewoners uit de buurt de snoeproute als een probleem ervaren?

Het Groenhorst College in Maartensdijk is een vmbo school met een groen profiel en ligt aan de rand van het dorp. Vlakbij de school ligt winkelcentrum Maertensplein, te bereiken via een park. Leerlingen van de school lopen hier in pauzes of tijdens tussenuren heen en kopen eten en drinken bij de supermarkt. Het afval belandt geregeld op de grond.

PLANTERRA ging samen met de gemeente de Bilt en het Groenhorst Maartensdijk op zoek naar een structurele aanpak van de snoeproute. Uiteindelijk is gekozen voor een doeltreffende aanpak, waarbij alle stakeholders zijn betrokken. Belangrijke onderdelen bij het in kaart brengen van de snoeproute waren onder meer het uitvoeren van twee objectieve schouwrondes (de nulmeting), een workshop met de leerlingen en het raadplegen van bewoners en ondernemers d.m.v. enquêtes en interviews.

Leerlingen vonden vooral het adopteren van een afvalbak een goed idee. Zo gezegd zo gedaan! Hun betrokkenheid bij het oplossen van het probleem vergroot het bewustzijn dat een schone omgeving belangrijk en fijn is.

Het resultaat van de aanpak laat zich als volgt kenmerken:

  • Op de route door het park komen twee afvalbakken die door leerlingen van de school geadopteerd worden. De school krijgt een sleuteltje en leerlingen legen de bakken;
  • Het schoolplein wordt beter schoongehouden en bij de ingang komt een nieuwe, creatieve afvalbak. Leerlingen van het Groenhorst ontwerpen én plaatsen deze bak zelf;
  • Elke pauze gaan twee leerlingen eropuit om zwerfafval te verzamelen. Schoon houdt schoon!;
  • Het Groenhorst heeft het voornemen om een Burendag te organiseren voor alle bewoners, met ‘schoon’ als een van de thema’s.

 

Adviseurs

Rick