Project Description

PLANTERRA verzorgt trainingen op het gebied van participatie in de openbare ruimte. We geven deze cursus onder de vlag van de PAO in Delft. Dit zijn open inschrijvingen. Daarnaast geven we ook in company trainingen, op maat gemaakt voor gemeenten.

De cursus Burgerparticipatie in de openbare ruimte gaat over alle aspecten waar de gemeentelijke (beheer) organisatie mee te maken heeft wanneer burgers meedenken en meedoen in de openbare ruimte. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:

  • Hoe werken we aan een gedeelde visie op participatie en de handelingsruimte van de verschillende medewerkers en afdelingen? Welke
    werkzaamheden en initiatieven van burgers kunnen wijkbeheerders zonder meer ondersteunen en welke vergen meer interne afstemming?
  • Hoe kan ik burgers (extra) en voor langere tijd motiveren om een actieve rol te spelen bij het verbeteren en beheren van de openbare ruimte?
  • Welke communicatiestrategieën zijn in dit kader denkbaar en succesvol? Hoe koppel ik de actualiteit van bezuinigingen aan participatie
  • Hoe kan ik rekening houden met verschillen tussen wijken en met verschillen in leefstijlen en waardesystemen van burgers?
  • Wat zijn succesvolle manieren om burgers te faciliteren bij hun acties? In hoeverre helpt belonen?
  • Welke juridische aspecten spelen bij het ondersteunen van participatie-acties?

Doelgroep
Gemeenteambtenaren vanuit afdelingen beheer openbare ruimte, wijkbeheer en ruimtelijke ontwikkeling – ontwerp openbare ruimte. Ook professionals vanuit woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties horen tot de doelgroep.

Deelnemers van de eerste reeks gaven aan:
– ‘Inhoudelijk goed van strategie tot aan praktijk’
– ‘Veel nieuwe inzichten hoe het ook anders kan’

PLANTERRA praat u bij over voorbeelden in het land en geeft context aan het nog steeds hele actuele thema van participatie in de openbare ruimte.

De cursus Burgerparticipatie in de openbare ruimte wordt in in samenwerking met Stichting Post Academisch Onderwijs (PAO). Schrijf u direct in op de site van PAO.

Adviseurs