Creatief proces ”meer met minder” – Gemeente Lelystad

/Creatief proces ”meer met minder” – Gemeente Lelystad
Creatief proces ”meer met minder” – Gemeente Lelystad2017-10-11T13:58:06+00:00

Project Description

Hoe genereer je nieuwe ideeën om het beheer van de openbare ruimte kostendekkend uit te kunnen voeren? Hoe zorg je ervoor dat er buiten de bekende kaders gedacht wordt?

In aanvulling op de eerder bedachte ideeën, die vooral technisch-rationeel van aard zijn, is er behoefte aan een verfrissende blik. PLANTERRA ontwierp en begeleide hiervoor een creatief proces. De uitgangspunten voor dit proces zijn in vier stappen omschreven.

  1. Probleemanalyse: het beknopt formuleren van het echte probleem.
  2. Divergeren: zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem genereren aan de hand van ‘creatieve expertmeetings’ met deelnemers vanuit verschillende disciplines uit het hele land.
  3. Convergeren: geselecteerde ideeën verrijken en vertalen naar de realiteit. Hiervoor is landelijke denkkracht ingezet via Online Challenges.
  4. Realiseren: vertalen van de meest kansrijke ideeën naar de praktijk.

Het resultaat van het creatieve proces;

  • Een ‘gewogen’ shortlist met ideeën / concepten voor kostendekkend beheer Lelystad. Op basis hiervan kunnen desgewenst nieuwe scenario’s voor de toekomst worden opgesteld.
  • Een ideeënschetsboek met divers ‘cartoons’ van de meest opvallende voorstellen voor kostendekkend beheer.
  • Meer betrokkenheid en begrip van burgers en bestuur van Lelystad voor de mogelijkheden en dilemma’s van kostendekkend beheer van de openbare ruimte.

Adviseurs

Rick