Collegevoorstel Beheerplan Wegen 2009-2018 – Gemeente Heerde

/Collegevoorstel Beheerplan Wegen 2009-2018 – Gemeente Heerde
Collegevoorstel Beheerplan Wegen 2009-2018 – Gemeente Heerde2017-10-13T15:10:18+00:00

Project Description

Welke maatregelen moet de gemeente nemen om de wegenkwaliteit te handhaven? Hoe vertaal je een technisch rapport in financiële en politieke besluitvorming?

PLANTERRA ondersteunde de Afdeling Ruimte met het opstellen van een collegevoorstel voor het Beheerplan wegen 2009-2018. Hoewel de huidige kwaliteit van de wegen prima is, geeft het beheerplan aan dat er meer geld nodig is. Alleen zo blijft de onderhoudskwaliteit op lange termijn gehandhaafd.

PLANTERRA vertaalde, samen met de wegbeheerders van de gemeente, het technische rapport in een haalbare financiële strategie voor de komende jaren. Het voorstel laat op heldere manier de huidige kwaliteit van het wegennet zien en ook hoe paradoxaal genoeg veel achterstallig onderhoud weggewerkt is, maar alsnog een geleidelijke verhoging van de voorziening nodig is.

Over een periode van 10 jaar wordt geschetst hoe een ophoging van de voorziening leidt tot een evenwichtig onderhouden wegennet, waar de achterstand binnen acceptabele grenzen komt.

Het collegevoorstel is opgenomen in de perspectiefnota 2010-2013 en vraagt om in zowel 2011 als in 2012 de storting in de voorziening met €50.000,- te verhogen.

Adviseurs

Cora