Buurt in Beeld: schouwen met bewoners – Gemeente Uithoorn

/Buurt in Beeld: schouwen met bewoners – Gemeente Uithoorn
Buurt in Beeld: schouwen met bewoners – Gemeente Uithoorn2017-10-13T15:06:38+00:00

Project Description

Hoe betrek je bewoners bij het beheer en onderhoud in hun wijk? Kunnen bewoners ook schouwen? Hoe krijg ik de wensen van bewoners goed in beeld?

De gemeente Uithoorn legde haar ambitie voor de inrichting, het gebruik en het beheer vast in het ‘kwaliteitsplan openbare ruimte’. ‘Buurt in Beeld’ is één uitwerking van dit plan, waarin bewoners de openbare ruimte in hun eigen omgeving beoordelen. Dit doen zij aan de hand van de kwaliteitswaaier beheer‘, met afbeeldingen van onderhoudsniveaus van o.a. zwerfvuil, onkruid,  verharding, bomen, voetpaden etc. In oktober 2011 was de eerste proef. De belangstelling was direct al redelijk groot. Bewoners van enkele wijken kregen een instructie over schouwen en een eigen route met tien te schouwen punten. Iedereen heeft vervolgens enkele weken de tijd om deze punten te schouwen, die samengevoegd een beeld gaven van de hele wijk. De resultaten zijn gepresenteerd aan de deelnemers en belangstellenden en gepubliceerd op de gemeentelijke website. Waar onderhoud meer aandacht vroeg is actie naar de aannemer ondernomen, zodat een ieder resultaat van zijn werk kon zien.

In april 2012 is Buurt in Beeld voor de tweede keer uitgevoerd met nog meer deelnemers. De werkwijze blijkt dus succesvol en geeft de gemeente, naast haar eigen inspecties en schouwen, extra informatie over hoe de openbare ruimte er bij ligt en hoe de inwoners van deze gemeente over deze kwaliteit denken.

Adviseurs

Cora