Project Description

Hoe zorg je er als gemeente voor dat de openbare ruimte optimaal bijdraagt aan het gemeentelijk beleid en doelstellingen? En hoe krijg je goed inzicht in de mogelijkheden die hiervoor in de openbare ruimte liggen?

De gemeente Ede was op zoek naar manieren om de openbare ruimte beter te laten bijdragen aan de gestelde doelstellingen op het gebied van Duurzaamheid en Food, en andersom. Zowel landelijk als internationaal zijn hiervan tal van initiatieven en voorbeelden zichtbaar. Binnen de gemeente en gemeentelijke organisatie is vaak ook veel creatieve denkkracht beschikbaar die dit soort nieuwe wegen kan ontdekken. Deze denkkracht wordt echter niet altijd effectief benut.

Daarom organiseerde PLANTERRA voor de gemeente Ede een creatieve werksessie waarin de programma’s Duurzaamheid en Food centraal stonden. De groep aanwezigen was afkomstig uit de gehele gemeentelijke organisatie. In twee groepen zijn de beide thema’s behandeld en werden in diverse rondes manieren bedacht om de openbare ruimte meerwaarde te geven. PLANTERRA zorgde voor inspirerende nationale en internationale voorbeelden voor zowel Duurzaamheid als Food op basis van speelkaarten. Daarbij werd er ook aandacht besteed aan wat er al in Ede wordt gedaan, zo werd creativiteit aangemoedigd.
Het resultaat is een lijst van diverse nieuwe en verbeterde ideeën over hoe de openbare ruimte kan bijdragen aan de doelstellingen omtrent Duurzaamheid en Food van de gemeente Ede. Deze ideeën bieden inspiratie en zijn een goed uitgangspunt om de openbare ruimte in de toekomst nog beter te laten bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen.

Adviseurs

CoraGertRick