Bezuinigingen in Arnhem – Gemeente Arnhem

/Bezuinigingen in Arnhem – Gemeente Arnhem
Bezuinigingen in Arnhem – Gemeente Arnhem2017-10-13T16:29:53+00:00

Project Description

Iedere gemeente heeft er waarschijnlijk mee te maken op het moment: bezuinigingen. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een grote post op de gemeentelijke begroting en ontkomt daarmee niet aan een onderzoek. Ook de gemeente Arnhem bezint zich op de mogelijkheden. Met een kritische blik; de verbeterslagen, noodzakelijk geworden na grote bezuinigingen in de jaren ’80, lopen immers nog. PLANTERRA hielp de gemeente op weg……

Om voor te sorteren op het nieuwe collegeprogramma, de bezuinigingen en het project ‘Buiten Gewoon Verder’ vroeg de gemeente Arnhem PLANTERRA om het huidige beheer en onderhoud in beeld te brengen.

Het resultaat is het rapport “De openbare ruimte van Arnhem in beeld, een doorkijk naar de stand van zaken in het beheer en onderhoud 2010”.

Voor 8 producten, zoals openbaar groen en wegen, geeft het rapport systematisch de huidige beschikbare informatie, zowel op stedelijk/gemeentelijk niveaus als uitgesplitst per wijk. Het gaat om:

  • Het te onderhouden areaal
  • De afgesproken en huidige kwaliteit van het areaal
  • De aanpak van beheer en onderhoud
  • Een raming van de onderhoudskosten voor het gewenste kwaliteitsniveau
  • Beschikbare budgetten.
  • Vergelijking onderhoudskosten en beschikbare middelen.

Het rapport is ‘beleidsarm’. Het legt informatie vast, maar laat conclusies en voorstellen voor beleid of aanpak achterwege. De grote waarde is dat alle informatie over de openbare ruimte op eenzelfde manier is geordend. De grote hoeveelheid gegevens wordt daarmee toegankelijk gemaakt en geeft enorm veel inzicht in het areaal, kwaliteit en de kosten in de diverse wijken en op stedelijk niveau. Het project “Buiten Gewoon Verder” kreeg hiermee een basis voor een onderbouwd beleid. PLANTERRA maakt als vervolg al een eerste verkenning over mogelijke bezuinigingen op basis van kwaliteitsvermindering, areaalvermindering, herinrichting en aanpassing van de organisatie. Conclusie is dat een gedifferentieerde, genuanceerde verlaging van de kwaliteit verder moet worden bekeken. Noodzakelijke vervolgstap is daarom het verder uitwerken van het systeem met Arnhemse kostenkengetallen.

Adviseurs

Cora