Bezuinigingen Groen Uithoorn – Gemeente Uithoorn

/Bezuinigingen Groen Uithoorn – Gemeente Uithoorn
Bezuinigingen Groen Uithoorn – Gemeente Uithoorn2017-10-13T15:11:51+00:00

Project Description

Welke effecten hebben bezuinigingen? Hoe kun je dit duidelijk maken aan bestuurders en aan bewoners?

Voor het groenonderhoud in de gemeente Uithoorn is in 2012 minder geld beschikbaar dan in de voorgaande jaren. De effecten van deze bezuinigingen worden langzamerhand zichtbaar op straat. Om helder naar de gemeenteraad te communiceren over de effecten van de verlaging van het onderhoudsbudget is een notitie ‘bezuiniging groen’ opgesteld.

In 2010 koos de raad van Uithoorn voor een gewenste onderhoudskwaliteit door het vaststellen van het ‘Kwaliteitsplan Openbare Ruimte’. Er waren destijds voldoende middelen om de keuze voor gevarieerd groen van een hoge kwaliteit waar te maken. Deze situatie is nu veranderd door het uitblijven van prijsindexaties, een verminderd budget voor het onderhoud én een toename van de hoeveelheid groen. Met actuele gegevens maakte PLANTERRA een nieuwe vergelijking van kosten en middelen en is vastgelegd welke onderhoudskwaliteit nu mogelijk is. De raad krijgt zo actuele informatie over de effecten van de bezuiniging en de kwaliteit die ze de komende jaren in de parken en plantsoenen kunnen verwachten, namelijk een B-kwaliteit. De eerder afgesproken A-kwaliteit in gazons en bosplantsoen is niet meer te handhaven met de momenteel beschikbare middelen.

Adviseurs

Cora