Beleidsplan Openbare Ruimte (Asset Management) – Gemeente ’s-Hertogenbosch

/Beleidsplan Openbare Ruimte (Asset Management) – Gemeente ’s-Hertogenbosch
Beleidsplan Openbare Ruimte (Asset Management) – Gemeente ’s-Hertogenbosch2017-10-11T13:48:40+00:00

Project Description

De gemeente ‘s-Hertogenbosch staat voor de mooie, maar intensieve opgave om de beleidsmatige kaders voor het beheer en onderhoud van haar openbare ruimte te vernieuwen. De opgave is er één van deze tijd: de beschikbare middelen zo inzetten dat een doelmatig beheer van kapitaalgoederen wordt bereikt (asset management). Maar dan wel op een manier die bijdraagt aan wat voor stad ’s-Hertogenbosch wil zijn. De ambities zijn hoog. ’s-Hertogenbosch wil zich meten als:

  • een Nederlandse topstad met een bijzondere cultuurhistorische waarde
  • een actieve stad met veel ruimte beweging, sport en spel
  • een natuurvriendelijke stad die zich voorbereidt op de klimaatveranderingen
  • een leefbaar en vitale stad

Op welke wijze draagt de openbare ruimte bij aan deze ambities, terwijl tegelijk bezuinigd moet worden? In het nieuwe beleidsplan worden de ambities vertaald naar meetbare prestaties en worden zij in termen van risicomanagement beschouwd.

PLANTERRA is penvoerder van het nieuwe beleidsplan op en levert ondersteuning bij het vernieuwen van totaal 12 onderliggende beheerplannen. De Bossche vakspecialisten en beheerders werken daarbij op een bijzondere manier samen met PLANTERRA: ieder schrijft voor zijn eigen werkgebied zelf het beheerplan, waarbij een aantal planterrianen coacht, de grote lijn bewaart en zorgt voor een kloppende bundeling in het uiteindelijke beleidsplan.

Het is een mooie uitdaging om via het beheer van de stad samen gestalte te geven aan waarden die voor ‘s-Hertogenbosch belangrijk zijn!

Adviseurs

CoraGert