Beleidsplan IBOR – Gemeente Putten

/Beleidsplan IBOR – Gemeente Putten
Beleidsplan IBOR – Gemeente Putten2017-10-11T13:54:53+00:00

Project Description

Hoe ligt de openbare ruimte er over tien jaar bij? Welke  kwaliteiten van de openbare ruimte zijn de komende jaren belangrijk? Wat zijn de wensen van bewoners en  ondernemers? Wat gaat het beheer en onderhoud de  komende jaren kosten? Hoe brengen we de ambities tot uitvoering?

Samen met PLANTERRA stelde de gemeente Putten het beleidsplan ‘Integraal beheer openbare ruimte’ op. Om tot een breed gedragen plan te komen, spraken zij in de wintermaanden van 2014/2015 met bewoners, bezoekers, ondernemers en maatschappelijke instellingen over hun verwachtingen en voorkeuren voor de openbare ruimte. Lees ook het artikel in de Stentor: Caravan mobiele ideeënbus in Putten

Op basis van alle inbreng beschrijft het ‘beleidsplan’ de lijnen waarlangs de gemeente en gebruikers de komende jaren de openbare ruimte in stand willen houden en ontwikkelen. Het plan is de basis voor de maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte op het gewenste niveau in te richten en te onderhouden en is ingedeeld in vier richtinggevende
thema’s:

  1. Een aantrekkelijke openbare ruimte;
  2. Een openbare ruimte van en voor iedereen
  3. Een integrale en wijkgerichte aanpak;
  4. Naar een duurzame samenleving.

Adviseurs

MartinCora