Beleidskader IBOR en bestekken – gemeente Stichtse Vecht

/Beleidskader IBOR en bestekken – gemeente Stichtse Vecht
Beleidskader IBOR en bestekken – gemeente Stichtse Vecht2017-10-20T11:18:25+00:00

Project Description

Welke mogelijkheden zijn er om onderhoudsaannemers (nog) meer te laten richten op de tevredenheid en participatie van bewoners? Hoe kan het topdossier ‘duurzaamheid’ een plek krijgen in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte?

Samen met PLANTERRA stelde gemeente Stichtse Vecht het IBOR beleidskader en de onderhoudsbestekken ‘groen’ en ‘grijs’ op. In themasessies met verschillende afdelingen zijn de kaders van thema’s als duurzaamheid, participatie, tevredenheid en SROI ontdekt. Het beleidskader beschrijft op een praktische en toetsbare manier de kaders voor de nieuwe op te stellen bestekken. De gemeenteraad stemde er unaniem mee in. In de volgende fase is het beleidskader uitgewerkt tot een aanbestedingsleidraad die aannemers prikkelt tot het schrijven en uitvoeren van een innovatieve aanpak.

PLANTERRA begeleide het projectteam en ondersteunde de gemeente van verkenning tot en met het tekenen van het contract. Het projectteam werd compleet gemaakt door advies- en ingenieursbureau ‘Buiten de Perken’, ‘Buro Boot’ en ‘Inkoopbureau midden Nederland’ (IBMN).

Adviseurs