Beheerplannen groen, wegen en openbare verlichting – Gemeente Loon op Zand

/Beheerplannen groen, wegen en openbare verlichting – Gemeente Loon op Zand
Beheerplannen groen, wegen en openbare verlichting – Gemeente Loon op Zand2017-10-12T11:22:08+00:00

Project Description

De gemeente Loon op Zand heeft PLANTERRA gevraagd beheerplannen op te stellen voor de disciplines groen, wegen en openbare verlichting. De drie beheerplannen vormen de tactische instrumenten waarmee het strategisch beleid, de IBOR-nota (door PLANTERRA mede opgesteld), vertaald wordt naar de praktijk. De drie beheerplannen kennen dezelfde opbouw en geven:

  • inzicht in de beheeropgaven (het dagelijks, groot en vervangingsonderhoud) binnen de drie disciplines voor de komende 4 jaar;
  • een globale doorkijk naar de langere termijn, zodat na 2017 geen verrassingen ontstaan over grote onderhoudsopgaven;
  • leveren een financiële onderbouwing van het planmatig onderhoud;
  • eenduidig inzicht hoe het onderhoud wordt ingepast binnen de bestaande onder­houdsbudgetten;
  • inzicht in de consequenties van de bezuinigingstaakstelling van afgelopen jaren op de disciplines;
  • een verantwoording over het verantwoord beheer van de kapitaalgoederen van de gemeente Loon op Zand.

Adviseurs

JannekeThijs