Beheerplan Park Lingezegen – Park Lingezegen

/Beheerplan Park Lingezegen – Park Lingezegen
Beheerplan Park Lingezegen – Park Lingezegen2017-10-11T16:18:41+00:00

Project Description

Hoe beheren 4 gemeenten, een provincie, een Waterschap en natuurbeherende organisatie een landschapspark van 1.700 hectare? Hoe leggen zij de afspraken hierover vast en hoe organiseer je zo’n brede samenwerking?

Tussen de stedelijke gebieden van de gemeenten Arnhem, Nijmegen Overbetuwe en Lingewaard is het landschapspark “Park Lingezegen” ontwikkeld. Het park kent een schakering van uiteenlopende functies en sferen, die gaan worden beheerd door verschillende beheerders.

PLANTERRA  heeft in opdracht van het projectbureau een beheerplan opgesteld voor het gehele landschapspark. In dit beheerplan zijn de beoogde eindbeelden vastgelegd en is uitgewerkt hoe de diverse beheerders het gebied met elkaar moeten organiseren. In het beheerplan is ook een financiële uitwerking gemaakt, die kaderstellend is voor de samenwerkende partijen. Het bijzondere van het beheerplan voor Park Lingezegen is dat het in nauwe samenwerking tot stand kwam tussen de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland.

Voor meer informatie over Park Lingezegen zie de website van het park.

Adviseurs

Gert