Beheerplan bedrijventerrein – gemeente Zwartewaterland

/Beheerplan bedrijventerrein – gemeente Zwartewaterland
Beheerplan bedrijventerrein – gemeente Zwartewaterland2017-11-03T15:23:40+00:00

Project Description

Hoe zorg je als gemeente voor de juiste kwaliteitsimpuls van bedrijventerreinen?  Welke onderhoudsmaatregelen zijn nodig om de juiste kwaliteit te handhaven en welke kosten horen hierbij?

De gemeente Zwartewaterland heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd  in de herontwikkeling op en rondom het bedrijventerrein Zwartewater. Om de ruimtelijke kwaliteit verder te verbeteren en in stand te houden heeft de gemeente PLANTERRA gevraagd om een beheerplan te schrijven.

Het bedrijventerrein Zwartewater is gelegen aan het ZwarteWater, tegenover het historisch centrum van Hasselt. In 2010 heeft de Provincie Overijssel een onderzoek laten uitvoeren, waaruit is gebleken dat het terrein slecht scoorde op de economische waarde, uitstraling en kwaliteit van de wegen.  Bij een herontwikkeling heeft het gebied echter een hoge ontwikkelpotentie. De gemeente Zwartewaterland heeft om deze reden alle wegen op en rondom het bedrijventerrein gerevitaliseerd.

De beheerders van de gemeente Zwartewaterland hebben in samenwerking met PLANTERRA een beheerplan voor de periode 2018-2022 opgesteld. Het beheerplan volgt op de herstructureringen die op en rond het bedrijventerrein zijn uitgevoerd en de daarmee samenhangende kwaliteitsverbeteringen van de openbare ruimte.

PLANTERRA heeft een beheerplan opgeleverd met daarin beschreven:

  • Beheerstrategie 2018-2022,
  • Beheerprofielen per beheercategorie voor de beeldmaatlatten B en C
  • Verschil in onderhoudskosten voor de beeldmaatlatten B en C

 

Adviseurs